Fanös styrelse

E-post till styrelsen

Fanös styrelse väljs av föreningens medlemmar vid årsstämman och att sitta i styrelsen är ett arvoderat fritidsuppdrag. Den nuvarande styrelsen består av följande medlemmar:

Namn Roll Kontakt [1]
Arne Brovig

Ordförande 

0730-525551
Jens Ehrs Vice Ordförande  
Bernt Wilander Sekreterare 0708-712238
Marianne Persson Ledamot. Kontaktperson för barnvagnsrum och cykelbodar.  
Anuja Nagendiran Ledamot  
Stefan Johansson HSB-representant  
     
 Fritidskommité    
Namn Roll Kontakt [1]
Jens Backeman Sammankallande  
Karin Brovig    
Kerstin Illervik    
     
Valberedning    
Namn Roll Kontakt [1]
Binas Nisic Sammankallande  valberedning@fano.se
Lars Modig    
     
Revisor    
Namn Roll Kontakt [1]
Gunnar Olofsson Revisor  
Lars Dahl Revisorsuppleant  
     
Övriga Funktioner    
Däckförråd    dack@fano.se

[1] Övriga telefonnummer finns uppsatta i portarna.

Sammanträden

Föreningens styrelse sammanträder som regel den första helgfria måndagen i varje månad (utom juli) i Fanös träfflokal, Sorögatan 45. Ärenden som man vill ska tas upp på möten bör lämnas skriftligen till styrelsen i god tid i träfflokalens brevlåda, alternativt per e-post. Styrelsens sammanträden är inte öppna för andra medlemmar, om inte speciell kallelse till öppet möte annonserats. Ibland behandlas enskilda medlemmar, som t.ex. inte betalat månadsavgiften eller som det inkommit klagomål om, och av hänsyn till dessa personer är styrelsens mötesprotokoll inte offentliga. Fanös styrelsemedlemmar arbetar mellan månadsmötena aktivt med bl.a. ekonomi, avtal, information och teknisk förvaltning. Samtliga styrelseledamöter har tystnadsplikt.

Årsstämma

En gång per år har vi ett årsmöte för alla boende i Fanö. Motioner till årsmötet skall lämnas senast den sista mars.

Webbansvarig

Sidan administreras av Sense4 Solutions AB på uppdrag av styrelsen - vid frågor om sidan kontaktas fano@sense4.org. För frågor om innehållet kontakta styrelsen@fano.se.