tvättstugor

Vår förening har två tvättstugor, vid Sorögatan 57 och 93. Dessa får användas av samtliga boende i föreningen och kan bokas via bokningstavlorna eller via denna länk: boka.dyndns.tv/m5webbokning. För allas trivsel i tvättstugorna har vi några enkla, självklara regler:

I tvättstugorna ska alla som tvättar

  • Följa de tvättider som finns enligt bokningstavlan och avsluta tvättpasset då tvättiden är slut så att ny tvättare kan påbörja sitt pass i rätt tid. Du får inte ta ut annan persons tvätt ur maskinerna under pågående tvättpass. Eventuell torkning av tvätt kan fortgå i 30 minuter efter tvättidens slut.
  • Tvätta mattor och liknande i tvättmaskin nr 3, som är en grovtvättmaskin.
  • Acceptera att skor och andra olämpliga saker inte får tvättas i maskinerna, samt att bygel-BH ska tvättas i tät tvättpåse.
  • Acceptera att det är förbjudet att färga och bleka kläder i tvättmaskinerna.
  • Göra rent efter sig. Torka av de tvättmaskiner du använt, rengör tvätt- och sköljmedelsfack. Gör rent torktumlarnas filter. Sopa och våttorka golvet.
  • Visa hänsyn mot alla dina grannar och lämna tvättstugan i det skick du själv önskar finna den. Trivseln i tvättstugan ökar och kostnaderna för slitage minskar på så sätt.

Att tänka på

  • Om du har bokat ett tvättpass och vet med dig att du inte kommer att utnyttja det, var vänlig och flytta på bokningscylindern så att någon annan får möjlighet att boka ett helt tvättpass.
  • Den som har ett tvättpass men inte börjat tvätta inom trettio minuter har förverkat sitt tvättpass och någon annan kan överta passet.
  • Strömmen till maskinerna bryts kl 22.00, tag ut tvätten i god tid innan dess.
  • Anmäl alla fel på maskinerna och övrig utrustning till HSB Stockholms kundservice, fastighetsskötsel, telefon 578 775 50. Sätt också gärna ett meddelande på berörd maskin, så att kommande tvättare vet om det.

Kvarvarande vatten i skölj- och tvättmedelsfacken

Om inte tömningsrören rengörs regelbundet kommer skölj- och tvättmedelsrester att till slut hindra vattenflödet vilket gör att tvätten inte blir ren. Även om du inte använder flytande tvättmedel eller sköljmedel passerar vattnet ändå genom dessa fack och tvättresultatet påverkas negativt med igensatta tömningsrör.

Tvättmedelsfack
1. Om det står vatten kvar i facket för skölj- eller flytande tvättmedel beror det troligtvis på att tömningsröret är igensatt.
Lossa tömningsröret
2. Tag loss tömningsröret genom att dra det rakt upp.
Skölj tömningsröret
3. Skölj rent insidan av tömmningsröret. Se till att få bort alla tvättmedelsrester.
Sätt tillbaka tömningsröret
4. Sätt tillbaka tömningsröret. Fyll på med vatten i facket tills det tömmer sig självt helt och hållet.