Bo i bostadsrätt

Skillnaden mellan en hyresrätt och bostadsrätt är i dagligt tal att man köper sin bostadsrätt, medan man hyr sin hyresrätt. Men det stämmer inte riktigt.

Hyresrätt

En fastighetsägare - vanligtvis ett bostadsbolag - äger en fastighet med lägenheter som den hyr ut till de boende. Varje månad betalar man alltså fastighetsägaren för att bo där och det täcker fastighetsägarens kostnader för uppvärming, underhåll m.m. Fastighetsägaren bestämmer ofta vilken standard och utrustning lägenheterna ska ha.

Bostadsrätt

När man köper sin bostadsrätt, köper man egentligen en andel - man blir delägare - i bostadsrättsföreningen, som i sin tur äger fastigheten/-erna. Dessutom köper man sig rätten att bo i en viss lägenhet. Man kan se det som att man köper aktier i ett företag, där föreningen då är själva företaget. Den avgift (obs, ej hyra) man betalar varje månad är den självkostnad som föreningen har. En bostadsrättsförening har alltså inget vinstsyfte, men kan behöva ta höjd genom avgiften för större planerade investeringar. Varje medlem bestämmer i princip själv sin lägenhets inredning och utrustning och ansvarar också för dess underhåll.

 

Eftersom man som medlem i en bostadsrättsförening i praktiken är fastighetsägare, delar man således på allt ansvar och alla kostnader för reparationer, underhåll och moderniseringar. Månadsavgiften går alltså till sig själv, till den dagliga driften av fastigheten och det är medlemmarnas aktsamhet som bidrar till att hålla kostnaderna nere. Medlemmarna tillsätter (väljer) en egen styrelse som får ansvar att leda arbetet med föreningen och sköta de fastigheter och marker som föreningen äger. Stora beslut fattas gemensamt av medlemmarna på föreningsstämman. Alla medlemmar har rätt att kandidera till styrelsen.