Nyhetsarkivet 2018

8 april 2019

Nominerad till hållbarhetspris

Styrelsen har nominerat brf Fanö till HSBs hållbarhetspris! Som grund för nomineringen ligger förenings insatser för att stärka den sociala gemenskapen genom julpyssel, sommarfest och stick-virkcafé. Vinnare utses i april. Vi håller tummarna!

 

Nomination to the sustainability price    

The board has nominated brf Fanö to HSB’s sustainability price. The grounds for the nomination are brf Fanö’s effort strengthen the community through social events. The winner will be announced in April. We keep our fingers crossed!

 


8 april 2019

Vårstädning den 5e maj

Våren är snart här! Den 5e Maj är det dags för årets vårstädning. Vi samlas vid Fanö torg kl 10.00. Det kommer att finnas 2 containrar på plats, en för brännbart och en för icke brännbart skräp. Färgburkar, elektronik och bildäck är förbjudet att kasta i båda containrarna. Från kl 11.30 serveras enklare förtäring i föreningslokalen på Sorögatan 45.

Spring cleaning the 5th of May

The yearly spring cleaning will take place on the 5th of May. We meet as usual at 10.00 am at Fanö Torg. There will be two containers that can be used to throw trash, one for combustible and one for non-combustible waste. Paint canisters, electronics and car tires cannot be thrown in any of the containers. Refreshments will be served in the gathering hall at Sorögatan 45 from 11.30 am.

 


8 april 2019

Förmöte den 5 Maj 

Förmöte inför föreningsstämman kommer att hållas efter vårstädningen i föreningslokalen den 5e Maj kl 14.00 på Sorögatan 45. Alla är välkomna dit för att träffa och ställa frågor till styrelsen.

Pre-meeting the 5th May

A pre-meeting will be held after the spring cleaning on the 5th of May at 2 pm on Sorögatan 45. Everyone is invited to meet and ask question to the Board.

 


8 april 2019

Barnvagnar och cyklar

Tänk på att det är bara barnvagnar som får förvaras i barnvagnsrummen och cyklar i cykelförråden. Allt annat som förvaras kommer att tas bort under städdagen den 5 Maj. Kom ihåg att alla barnvagnar och cyklar ska vara märkta inför städdagen, de som är omärkta kommer att tas bort.

Strollers and bicycles

Please keep in mind that only strollers and bicycles are allowed to be stored in the respective storage rooms. All other objects that are stored there will be removed during the cleaning day. Please be reminded that all strollers and bicycles have to be labeled, those that are unlabeled will be removed on the 5th of May.

 


21 mars 2019

Vårstädning den 5e maj

Våren är snart här! Den 5e maj är det dags för årets vårstädning. Vi samlas vid Fanö torg kl 10:00. Det kommer att finnas två containrar på plats, en för brännbart och en för icke-brännbart skräp. Färgburkar, elektronik och bildäck är förbjudet att kasta i båda containrarna. Från kl 11:30 serveras enklare förtäring i föreningslokalen på Sorögatan 45.

Spring cleaning the 5th of May

The yearly spring cleaning will take place on the 5th of May. We meet as usual at 10am at Fanö Torg. There will be two containers that can be used to throw trash, one for combustible and on for non-combustible waste. Paint canisters, electronics and car tires cannot be thrown in any of the containers. Refreshments will be served in the gathering hall at Sorögatan 45 from 11:30am.


21 mars 2019

Vägglöss

Som ni kanske känner till, har vägglöss påträffats i ett fåtal lägenheter i brf Fanö. För att bli av med detta har vi fått professionell hjälp genom Nomor och situationen är nu under kontroll. Det är viktigt att kontakta Nordstaden08-587 801 00 om ni påträffar ohyra. Detta ingår i fastighetsförsäkringen och är därför utan extra kostnad för er. Kom ihåg att det inte får att sanera själv. Information om skadedjur kan fås på www.nomor.se.

Bed bugs

Bed bugs have been found in a few apartments within brf Fanö. We have recieved professional help from Nomor to remove these and the situation is now under control. It is important that you contact Nordstaden on 08-587 801 00 if you suspect vermin in the apartment. This is part of the property insurance and is therefore free of charge for you. Remember that it is not possible to remove vermin by yourself. More information can be found on www.nomor.se.


21 mars 2019

Snart dags att byta däck

Snart är snön borta och våren är här! Då är det dags att byta till sommardäck på bilarna. Fanös däckförråd har öppet enligt följande i vår:

  • 180328 - torsdag - 18:00-20:00
  • 180331 - söndag - 10:00-12:00
  • 180404 - torsdag - 18:00-20:00
  • 180407 - söndag - 10:00-12:00

Vid ut-/inlämning annan tid än ovan sker debitering med 200 kronor per tillfälle och bokas genom dack@fano.se. Samma mail används även för att ställa sig i kö till en plats, då förrådet för tillfället är fullt.

Time to change to summer tires soon

The snow is soon gone, and spring is coming, and it will be time to change to summer tires on the cars. The opening hours of the tire storage at Fanö is as follows:

 

  • 180328 - thursdag - 6pm-8pm
  • 180331 - sundag - 10am-12am
  • 180404 - thursdag - 6pm-8pm
  • 180407 - sundag - 10am-12am

Access to the storage at any other time than mentioned above is possible for a fee of 200 SEK. Please send an e-mail to dack@fano.se to book an appointment or to queue for a space, as the storage is full.


21 mars 2019

Rent och snyggt

 

Vi ser en positiv utveckling när det gäller minskad nedskräpning, vilket är jättebra! När det är rent i vår närmiljö bidrar det till en ökad trivsel. Vi är alla ansvariga för att hålla brf Fanö i fint skick. Genom att bland annat slänga papper och skräp i papperskorgen, inte ha föremål i trapphusen eller i loftgångar, inte slänga fimpar på marken, då och då plocka upp skräp från marken och slänga det i papperskorgen, kan vi alla bidra till en bättre miljö i brf Fanö. 

Clean and tidy

We have noticed a positive trend on reduced littering, which is very good! It increases everyone's well-being when it is nice and tidy in our neighborhood. We are all responsible for keeping Fanö in good condition. By throwing paper and other garbage in the bins, keeping the stairwells and exterior corridors clean, not throwing cigarette butts on the ground and now and then pick up garbage from the ground and throw it in the bin, we can all contribute to a better environment in Fanö.

 


18 februari 2019

Felanmäl på rätt sätt

Felparkering: Alla anmälningar om felparkeringar på parkeringsplatser och uteplatser ska göras till Q-park på nummer 0771-96 90 01.

Fastighetsfel: Alla felanmälningar gällande fastigheter görs till Nordstaden på nummer 08-587 801 00 eller via e-mail till kundtjanst@nordstaden.se. Om felanmälan göres via e-mail, var noga med att skriva namn, adress, telefonnummer och en tydlig beskrivning på problemet.

 

Report damage correctly

Wrong parking: All reports on cars parked wrongy on the parking slots or on the Fanö area should be made directly to Q-park on 0771-96 90 01.

Property damage: All damage reports on the proprties should be sent directly to Nordstaden on 08-587 801 00 or via e-mail to kundtjanst@nordstaden.se. If the damage report is sent in via e-mail, clearly state your name, adress, phone number and the issue.

Other concerns: All other questions and concerns or inputs should be sent to the Board at styrelsen@fano.se.


18 februari 2019

Trapphusen och loftgångar ska hållas rena

Trapphus och loftgångar ska hållas rena från skräp, kartonger och dylikt. Barnvagnar och cyklar får inte förvars i trapphusen eller i loftgångar. Detta är ett krav från brandförsvaret då de, placerade där, utgör en säkerhetsrisk. Barnvagnsrum och cykelbodar finns tillgängliga för förvaring av barnvagnar och cyklar. Nycklar till dess rum lånas ut mot kvittens och deposition. Kontakta styrelsen på styrelsen@fano.se ifall du vill ha en nyckel.

 

Stairwells and exterior corridors should be clean

Stairwells and exterior corridors should be kept clean. Trash, cartons and similar things must not be stord in the stairwells or in the exterior corridors. This is a requirement from the fire department as they, with suck a placement, pose a safety risk. There are designated rooms for storage of strollers' and bicycles. Keys to these rooms can be obtained by paying a deposit. Please contact styrelsen@fano.se if you want a key.


18 februari 2019

Ohyra i föreningen

Vägglöss har påträffats i några lägenheter i föreningen, var därför extra uppmärksamma på om ni ser tecken på vägglöss. Ifall ni misstänker skadedjur i lägenheten är det extremt viktigt att kontakta Nomor direkt på nummer 0771-122 300. Detta ingår i fastighetsförsäkringen och är därför utan extra kostnad för er. Kom ihåg att det inte går att sanera själv. Information om skadedjur kan fås på www.nomor.se.

 

Vermin in the apartments

Bed bugs have been found in a few apartments within brf Fanö, be attentive of whether you see signs of bed bugs. If you suspect vermin in the apartment, its is extremly important to contact Nomor directly at 0771-122 300. This is part of the property insurance and is therefore free of charge for you. Remember this it is not possible to remove vermin by yourself. More information can be found on www.nomor.se.


14 januari 2019

Välkommen på stick- och virkcafé

Kom och sticka, virka, brodera och inspirera eller för att umgås i föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). Stora som små är välkomna! Vi träffas var tredje onsdag kl. 18-21, under vår blir det följande datum:

 

 - 17e april

 - 8e maj

Väl mött!

Welcome to knitting and crochet gathering

The laisure comittee invites you to the knitting and crochet gathering during the spring at Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången) between 6 pm - 9 pm. Come to knit, crochet and inspire or socialize. We will gather on the following dates:

 

 

 - 17th April

 - 8th May

Welcome!


14 januari 2019

Föreningsstämma

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 27e maj. Särskild kallelse skickas ut senare.

 

General meeting

The general meeting will be held on the 27th of May. Separate invitation will be sent out later.


14 januari 2019

Motioner till föreningsstämman

Motioner till föreningsstämman 2019 ska ha inkommit skriftligen till styrelsen före den 28e februari.

Motions to the general meeting

Motions to 2019 year's general meeting have to be submitted in writing to the Board before 28th of February.


14 januari 2019

Laddning av elbilar

Det är förbjudet att ladda elbilar och hybrider i vanliga vägguttag i föreningens garage på Sorögatan 67 och 95. Uttagen är inte avsedda för detta ändamål och kan därför bli överhettade, vilket kan resultera i brand. Styrelsen arbetar med att installera elstolpar avsedda för laddning av bilar.

 

Charging of electric cars

It is not permitted to charge your electric car och hybrids from the regular wall socket in the garages on Sorögatan 67 and 95. These sockets are not built for this purpose and can therefore cause a fire. Charging stations for electric cars will be installed in the near future.


14 januari 2019

Är du intresserad av styrelsearbete?

Vill du vara med i Fanös styrelse, kontakta valberedningen på valberedning@fano.se

 

Would you like to join The Fanö Board?

If you are intresteed in doing work as a Fanö board member, then you are welcome to contact valberedning@fano.se