Nyhetsarkivet 2018


18 februari 2019

Felanmäl på rätt sätt

Felparkering: Alla anmälningar om felparkeringar på parkeringsplatser och uteplatser ska göras till Q-park på nummer 0771-96 90 01.

Fastighetsfel: Alla felanmälningar gällande fastigheter görs till Nordstaden på nummer 08-587 801 00 eller via e-mail till kundtjanst@nordstaden.se. Om felanmälan göres via e-mail, var noga med att skriva namn, adress, telefonnummer och en tydlig beskrivning på problemet.

 

Report damage correctly

Wrong parking: All reports on cars parked wrongy on the parking slots or on the Fanö area should be made directly to Q-park on 0771-96 90 01.

Property damage: All damage reports on the proprties should be sent directly to Nordstaden on 08-587 801 00 or via e-mail to kundtjanst@nordstaden.se. If the damage report is sent in via e-mail, clearly state your name, adress, phone number and the issue.

Other concerns: All other questions and concerns or inputs should be sent to the Board at styrelsen@fano.se.


18 februari 2019

Trapphusen och loftgångar ska hållas rena

Trapphus och loftgångar ska hållas rena från skräp, kartonger och dylikt. Barnvagnar och cyklar får inte förvars i trapphusen eller i loftgångar. Detta är ett krav från brandförsvaret då de, placerade där, utgör en säkerhetsrisk. Barnvagnsrum och cykelbodar finns tillgängliga för förvaring av barnvagnar och cyklar. Nycklar till dess rum lånas ut mot kvittens och deposition. Kontakta styrelsen på styrelsen@fano.se ifall du vill ha en nyckel.

 

Stairwells and exterior corridors should be clean

Stairwells and exterior corridors should be kept clean. Trash, cartons and similar things must not be stord in the stairwells or in the exterior corridors. This is a requirement from the fire department as they, with suck a placement, pose a safety risk. There are designated rooms for storage of strollers' and bicycles. Keys to these rooms can be obtained by paying a deposit. Please contact styrelsen@fano.se if you want a key.


18 februari 2019

Ohyra i föreningen

Vägglöss har påträffats i några lägenheter i föreningen, var därför extra uppmärksamma på om ni ser tecken på vägglöss. Ifall ni misstänker skadedjur i lägenheten är det extremt viktigt att kontakta Nomor direkt på nummer 0771-122 300. Detta ingår i fastighetsförsäkringen och är därför utan extra kostnad för er. Kom ihåg att det inte går att sanera själv. Information om skadedjur kan fås på www.nomor.se.

 

Vermin in the apartments

Bed bugs have been found in a few apartments within brf Fanö, be attentive of whether you see signs of bed bugs. If you suspect vermin in the apartment, its is extremly important to contact Nomor directly at 0771-122 300. This is part of the property insurance and is therefore free of charge for you. Remember this it is not possible to remove vermin by yourself. More information can be found on www.nomor.se.


14 januari 2019

Föreningsstämma

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 27e maj. Särskild kallelse skickas ut senare.

 

General meeting

The general meeting will be held on the 27th of May. Separate invitation will be sent out later.


14 januari 2019

Motioner till föreningsstämman

Motioner till föreningsstämman 2019 ska ha inkommit skriftligen till styrelsen före den 28e februari.

Motions to the general meeting

Motions to 2019 year's general meeting have to be submitted in writing to the Board before 28th of February.


14 januari 2019

Laddning av elbilar

Det är förbjudet att ladda elbilar och hybrider i vanliga vägguttag i föreningens garage på Sorögatan 67 och 95. Uttagen är inte avsedda för detta ändamål och kan därför bli överhettade, vilket kan resultera i brand. Styrelsen arbetar med att installera elstolpar avsedda för laddning av bilar.

 

Charging of electric cars

It is not permitted to charge your electric car och hybrids from the regular wall socket in the garages on Sorögatan 67 and 95. These sockets are not built for this purpose and can therefore cause a fire. Charging stations for electric cars will be installed in the near future.


14 januari 2019

Är du intresserad av styrelsearbete?

Vill du vara med i Fanös styrelse, kontakta valberedningen på valberedning@fano.se

 

Would you like to join The Fanö Board?

If you are intresteed in doing work as a Fanö board member, then you are welcome to contact valberedning@fano.se