Nyhetsarkivet 2018


12 december 2018

God jul och gott nytt år

Styrelsen vill önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

Merry Christmas and Happy New Year!

The Board would like to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year!

 


12 december 2018

Laddning av elbilar

Det är inte tillåtet att ladda elbilar från vägguttagen i föreningens garage på Sorögatan 67 och 95. Uttagen är inte avsedda för detta ändamål och kan därför bli överhettade, vilket kan resultera i brand. 

 

Charging of electric cars

It is not permitted to charge your electrical car from the regular wall socket in the garages on Sorögatan 67 and 95. These sockets are not built for this purpose and can therefore cause a fire.


12 december 2018

Däckförrådet

Tack för säsongens däckbyte! Om du har hämtat ut dina däck men inte lämnat in några nya, hör av dig till dack@fano.se för att säkerställa att din plats finns kvar till våren.

Tire storage

Thanks for this season! If you have collected your winter tires without handing in your summer tires, meaning that your storage space is empty, please contact dack@fano.se to ensure that you will keep your storage space until the spring. 


12 december 2018

Släck levande ljus

Kom ihåg att släcka levande ljus. December månad kan även vara ett bra tillfälle att byta batteri i brandvarnaren om du inte redan gjort det.

Candle lights

Remember to blow out the candle lights. This can also be a good time to change the batteries in the smoke detector/automatic fire detector if you haven’t done it already.


13 november 2018

Grindar i drift

Grindarna som monterats i gårdsingångarna till terrasshusen Sorögatan 67 och 95 är från och med 2018-11-13 i drift. Samma brickor som till övriga entréer passar till grindarna i respektive hus. 

 

The gates is in operation

The gates that were installed in the main entrences to the terrace houses Sorögatan 67 and 95 are from 2018-11-13 in operation. You need to have a keytag to enter. The same keytags as the other entrences fit the gates in each house. 


14 november 2018

Däckförrådet

Fanös däckförråd har öppet torsdagen den 15e november 18:00-20:00 och söndagen den 18e november 10:00-12:00. Vid ut-/inlämning annan tid än ovan sker debitering med 200 kronor per tillfälle och bokas genom dack@fano.se

 

Tire storage

The tire storage is open on Thursday the 15th of November between 6pm - 8 pm and Sunday the 18th of November between 10am - 12 pm. Access to the storage at any other time than mentioned above is possible for a fee of 200 SEK.


12 november 2018

Tack till alla som deltog på höststäddagen!

Ett stort tack till alla som deltog i höststädningen! Ett extra tack till alla er som märkte upp era cyklar och barnvagnar.

 

Thanks to everyone who participated on the autumn cleaning day!

A big thanks to all of you who participated in the autumn cleaning day and made it succesfull! A special thanks to all of you who labeled your bicycles and strollers.


12 november 2018

Höstens sista stick- och virkcafé!

Välkommen på det sista stick- och virkcaféet för hösten den 28e november! Kom och sticka, virka och inspirera eller umgås i föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). Vi träffas var tredje onsdag kl. 18-21.

 

Last knitting and crochet gathering

The leisure committee invites you to the last knitting and crochet gathering for this autumn. It will take place on the 28th of November. Welcome to Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången) between 6 pm - 9 pm to knit, crochet and inspire or to socialize.


12 november 2018

Julpyssel den 9e december

Julen närmar sig och snart är det dags för julpyssel och/eller julfika. Fritidskommittén hälsar alla boende välkomna på julfika och julpyssel i föreningslokalen på Sorögatan 45 den 9e december kl 13-16.

 

Christmas crafts on the 9th of december

Christmas in approaching, and it is soon time for the Christmas crafts and snacks! The leisure committee invites you to Christmas crafting and some warming coffee and snacks on the 9th of December between 1 pm - 4 pm at Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången).


12 november 2018

Felanmäl på rätt sätt

Felparkering: Alla anmälningar om felparkeringar på parkeringsplatser och uteplatser ska göras till Q-Park på nummer: 0771-96 90 01.

Fastighetsfel: Alla felanmälningar gällande fastigheter görs till Nordstaden på nummer 08-587 801 00 eller via e-mail till kundtjanst@nordstaden.se. Om felanmälan göres via e-mail, var noga med att skriva namn, adress, telefonnummer och en tydlig beskrivning på problemet.

Övrigt: Övriga frågor och allmänna synpunkter eller önskemål mailas till styrelsen på styrelsen@fano.se.

 

Inform about damage correctly

Wrong parking: All reports on cars parked wrongly on the parking slots or on the Fanö area should be made directly to Q-Park on 0771-96 90 01.

Property damage: All damage reports on the properties should be sent directly to Nordstaden on 08-587 801 00 or via email to kundtjanst@nordstaden.se. If the damage report is sent in via email, clearly state your name, address, phone number and the issue. 

Other concerns: All other questions and concerns or inputs should be sent to the Board at styrelsen@fano.se.


8 oktober 2018

Nya regler gällande tvättstugorna

Det kommer inte längre vara möjligt att komma in i tvättstugan efter tvättidens slut. Det är fortfarande tillåtet att torka kläderna upp till 30 min efter tvättidens slut, men då gäller det att ni går in i tvättstugan innan er tid tar slut.

 

New rules for the laundry rooms

From now on, it is not possible to access the laundry room after the end of your laundry time. It is still permitted to use the dry the clothes 30 minutes after your laundry time, but then you have to enter the laundry room before your time has ended and stay there until you are finished.


8 oktober 2018

Viktiga att anmäla ohyra

Om ohyra påträffas är det mycket viktigt ni genast anmäler detta till styrelsen (styrelsen@fano.se) och Nordstaden (08-587 801 00). Detta för att begränsa spridningen av ohyra och minimera skadan som de kan orsaka.

 

Important to report vermin

It is extremely important that you inform the Board (styrelsen@fano.se) and Nordstaden (08-587 801 00) as quickly as possible. This is to minimize spreading of vermin and the damage that they can cause.


8 oktober 2018

Lägenhetsnummer

Tänk på att ALLTID uppge föreningens lägenhetsnummer vid korrespondens med styrelsen gällande din bostad. Föreningens lägenhetsnummer (1 – 294) finns på högra eller vänstra hörnet av ytterdörren alternativ på namntavlan i entrén.

 

Apartment number

Please keep in mind that you always have to specify the apartment number when you are in contact with the Board regarding your apartment. The number (1 – 294) is found on the upper corner of your front door, alternatively on the name board at the entrance.


8 oktober 2018

Höststädning den 21e oktober

Söndagen den 21a oktober är det dags för höstens städdag! Vi samlas vid Fanö torg kl 10.00.

 

Apartment number

It is time for the autumn cleaning day, which will take place on the 21st of October. We will start at 10 am at Fanö torg.


20 augusti 2018

Välkommen på stick-  och virkcafé!
Fritidskommitén bjuder in till stick- och virkcafé! Kom och sticka, virka och inspirera eller för att umgås i föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). Vi träffas var tredje onsdag kl 18-21, under hösten blir det följande datum:

  • 5e september
  • 26e september
  • 17e oktober
  • 7e oktober
  • 28e november

 

Welcome to knitting and crochet gathering
The leisure committee invites you to the knitting and crochet gathering during the autumn at Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången) between 6pm - 9 pm. Come to knit, crochet and inspire or to socialize. We will gather on the following dates:

  • 5th September
  • 26th Septebmer
  • 17th October
  • 7th November
  • 28th November

20 augusti 2018

Nordstadens servicekontor har öppet igen
Nordstadens servicekontor i föreningens träfflokal på Sorögatan 45 har öppnat igen efter semestern. Nordstadens fastighetsskötare är som vanligt på kontoret på fredagar mellan kl 07.00 - 08.00. Alla felanmälningar förs till Nordstaden på 08-587 801 00.

 

Nordstaden's service office is open again
Nordstaden's service office at Sorögatan 45 is now open again. A janitor from Norstaden will ve at the office every Friday morning between 07.00 - 08.00 am as usual. All damage reports should be made to Norstaden on 08-587 801 00.


20 augusti 2018

Renovering

Alla renoveringar som involverar vatten, avlopp och/eller köksfläkt (ventilation) MÅSTE bli godkända av styrelsen innan de påbörjas. Detta för att styrelsen är mån om att renoveringen ska vara korrekt utfört och för att ni ska slippa eventuella kostnader gällande utrivning och/eller fuktskador.  Fyll i blanketten för ansökan om renovering, skicka in till styrelsen och invänta svar innan renoveringen påbörjas. Blanketten finns på hemsidan: https://www.fano.se/arkivet/renovering/

 

Renovation

All renovations that involve water, the draining system or the ventilation (kitchen fan) MUST be approved by the Board before you can start the renovation. This is to ensure that the renovation will be performed by professionals and to minimize the risk of any possible costs for you due to moisture damage. Please fill in the form, send it to the Board and await response before you start. The form is available on: https://www.fano.se/arkivet/renovering/.

 


3 juli 2018

Årsstämma
Brf Fanös styrelse blir oförändrad ytterligare ett år. På årsstämman den 4e juni valdes de styrelseledamöter som stod inför omval in i styrelsen. Stort tack till er alla som deltog på årsstämman.

Trevlig sommar!

 

The general meeting
The general meeting was held of 4 June. It was the decided that the board members of brf Fanö will remain unchanged for another year. A big thanks to al of you who participated on the general meeting.

Have a nice summer!


3 juli 2018

Friköp av tomträtterna
Enligt beslut på extra stämman har ni föreningen från och med den 1a juli friköpt tomträtterna.

 

Purchase of land
According to the decision that was made on the extra general meeting. The board has now finalized the purchade of the land. The property will be owned by brf Fanö from the 1st of July.


29 maj 2018

Fredagsjouren har semesterstängt mellan den 18/6 – 27/7. Öppnar åter 3/8.

För felanmälan under denna period, ring Nordstaden på 08-587 801 00.

För övriga ärenden vänligen kontakta styrelsen via e-post: Styrelsen@fano.se


Trevlig sommar önskar Styrelsen och Nordstaden.

 

Nordstaden’s service office att Sorögatan will be closed from the 18thof June until

the 27thof July. It will be open again on the 3rdof august. If you would like to report

any damage please call Nordstaden at 08-587 801 00.

For other erands, please send an e-mail to tyrelsen@fano.se


The board of Brf Fanö and Nordstaden wishes you a nice summer.


11 april 2018

Är du intresserad av styrelsearbete?

 Vill du vara med i Fanös styrelse, kontakta valberedningen på valberedning@fano.se

Would you like to join The Fanö Board?

If you are interested in doing work as a Fanö board member, then you are welcome to contact

valberedning@fano.se


11 april 2018

Föreningsstämma

Påminnelse om att årets föreningsstämma kommer att hållas den 4e juni. Särskild

 kallelse skickas ut senare.

 

General meeting

 The general meeting will be held on the 4 th of June. Separate invitation will be sent out later.


11 april 2018

Förmöte inför föreningsstämman

Förmöte inför föreningsstämman kommer att hållas efter vårstädningen i

föreningslokalen den 29e april kl 14.00 i föreningslokalen på Sorögatan 45. Alla är

välkomna dit för att träffa och ställa frågor till styrelsen.

Pre-meeting

A pre-meeting will be held after the spring cleaning on the 29 th of April at 2 pm on Sorögatan

45. Everyone is invited to meet and ask question to the Board.

 

 


11 april 2018

 Vårstädning den 29e april

Våren är här! Den 29e april är det dags för årets vårstädning. Vi samlas vid Fanö torg

kl 10.00. Det kommer att finnas 2 containrar på plats, en för brännbart och en för icke

brännbart skräp. Färgburkar, elektronik och bildäck är förbjudet att kasta i båda

containrarna. Från kl 11.30 serveras enklare förtäring i föreningslokalen på Sorögatan 45.

 

Time for spring cleaning

The yearly spring cleaning will take place on the 29 th of April. We meet as usual at

10.00 am at Fanö Torg. There will be two containers that can be used to throw trash,

one for combustible and one for non-combustible waste. Paint canisters, electronics 

and car tires cannot be thrown in any of the containers. Refreshments will be served in the gathering

hall at Sorögatan 45 from 11.30 am.

 


8 mars 2018

 Förbjudet att rasta hundar

Rastning får endast ske på speciellt avsedda plaster. På andra offentliga platser råder det

koppeltvång i Stockholmsområdet, där brf Fanös område ingår. Därav är det förbjudet att

rasta hunden på föreningens område.

 

Not allowed to walk the dog without a leash

It is only allowed to walk the dog without a leash on specially designated places. It is

mandatory to have the dog leased on all other public places in the Stockholm area, which

includes Brf Fanö´s premises.


8 mars 2018

Öppettider för däckförrådet

Fanös däckförråd har öppet enligt följande i vår:

 

2018-03- 22 Torsdag 18:00 - 20:00 

2018-03- 25 Söndag 10:00 - 12:00 

2018-04- 05 Torsdag 18:00 - 20:00 

2018-04- 08 Söndag 10:00 - 12:00 

 

Vid ut-/inlämning annan tid än ovan sker debitering med 200 kronor per tillfälle och bokas

genom dack@fano.se . Samma mail används även för att ställa sig i kö till en plats, då

 

förrådet för tillfället är fullt. 

 

Opening hours of the tire storage

The opening hours of the tire storage at Fanö is as follows:

 

2018-03- 22 Thursday 18:00 - 20:00 

2018-03- 25 Sunday 10:00 - 12:00 

2018-04- 05 Thursday 18:00 - 20:00 

2018-04- 08 Sunday 10:00 - 12:00 

 

Access to the storage at any other time than mentioned above is possible for a fee of 200

SEK. Please send an e-mail to dack@fano.se to book an appointment or to queue for a

 

space, as the storage is full.


8 mars 2018

 Viktigt att betala avgift/hyra i tid

Kom ihåg att betala avgiften till lägenheten, hyra till parkerings-/garageplats i tid. Om du är

sen med betalningen kan du behöva betala extra avgifter och riskerar att mista din

nyttjanderätt av lägenheten eller din parkerings-/garageplats. Autogiro och e-fakturor är två

 

enkla hjälpmedel för att betala fakturor i tid, kontakta din bank för hjälp.

 

Important to pay the fee or the rent on time

Please pay the fee to the apartment or the rent for parking / garage space on time. If you are

late with the payment, you may have to pay additional fees and risk losing your right to use

the apartment or your parking/garage space. Direct debit and e-invoices are two easy tools

 

to pay on time, contact your bank for assistance.


9 februari 2018

Välkommen på stick- och virkcafé!

Fritidskommittén bjuder in till stick- och virkcafé! Kom och sticka, virka och inspirera eller för att umgås i föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). Vi träffas var tredje onsdag kl. 18-21.

 

Welcome to knitting and crocket gathering

The leisure committee invites you to the knitting and crochet gathering during the spring at Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången) between 6 pm – 9 pm. Come to knit, crocket and inspire or to socialize. 

 


9 februari 2018

Köp av tomträtt

På den välbesökta extra föreningsstämman som ägde rum den 30e januari beslutades det att ge styrelsen mandat att fullfölja köpet av tomträtten. 

The purchase of land instead of leasing it

At the well-visited extra general meeting held on the 30th January, it was decided by the members of brf Fanö to give the Board mandate to pursue the purchase of the land


9 februari 2018

Motioner till årsstämman

Motioner till årsstämman 2018 ska ha inkommit skriftligen till styrelsen före den 28 februari.

 

Motions to the annual meeting

Motions to 2018 year’s annual meeting has to be submitted in writing to the Board before the 28th of February.


11 januari 2018

Extra stämma den 30e januari

En extra föreningsstämma kommer att äga rum den 30e januari kl. 19.00 i föreningslokalen

på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). Extra stämman hålls för att besluta om friköp

av tomträtten och för andra läsningen av stadgarna. Särskild kallelse till föreningsstämman kommer inom kort.

 

Extra meeting on the 30 th January

An extra general meeting will be held on the 30 th January at 7 pm on Sorögatan 45 (entrance

via Ärvingegången). The meeting is held to decide if the association should buy the land

instead of leasing it and for the second reading of the by-laws. Separate invitation will be sent out later.


11 januari 2018

Välkommen på stick- och virkcafé!

Fritidskommittén bjuder in till stick- och virkcafé! Kom och sticka, virka och inspirera eller för att

umgås i föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). Vi träffas var tredje onsdag kl.

18-21, under våren blir det följande datum:

24e Januari

14e Februari

7e Mars

28e Mars

18e April

 

Welcome to knitting and crocket gathering

The leisure committee invites you to the knitting and crochet gathering during the spring at

Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången) between 6 pm – 9 pm. Come to knit, crocket and

inspire or to socialize. We will gather on the following dates:

24th January

14 th February

7 th March

28 th March

18 th April


11 januari 2018

Förbjudet att röka i garaget

Fimpar har förekommit i garaget. Vi vill påminna om att det förbjudet att röka i garaget.

Utöver att det är otrevligt med lukten av rök och fimpar på golvet så innebär det även en

                         brandrisk.

 

Smoking in the garage is strictly prohibited!

Cigarette butts have been noted in the garage. We would like to remind you all that smoking

the garage is strictly prohibited. Apart from the littering and the unpleasant smell, it is also a

                         fire hazard.