Nyhetsarkivet 2017


12 december 2017

 

 Ingen avgiftshöjning 2018

Tack vare styrelsens gedigna arbete och skötsamma medlemmar ar föreningen god ekonomi och därför har styrelsen beslutat att det inte blir någon avgiftshöjning 2018. Vi har även glädjen att informera att det blir heller inga hyreshöjningar för p-platser och garageplatser.

Unchanged monthly fee 2018
The Board's great work and good members have resulted in good economy in Fanö, which means that there will  not be an increase of the monthly fee för 2018. We are also happy to inform that there will not be any increases of rent for parking spaces either.


12 december 2017

Andrahandsuthyrning
Om du vill hyra ut i andra hand måste du fylla i ansökningsblanketten för andrahandsuthyrning och få den godkänd av styrelsen innan du hyr ut. Blanketten finns på hemsidan: https://www.fano.se/arkivet/blanketter-stadgar-och-%C3%A5rsredovisning/.

Renting out your apartment
If you would like to rent out your apartment, you have to fill in a form and get it approved before you can rent out. The form can be found here: https://www.fano.se/arkivet/blanketter-stadgar-och-%C3%A5rsredovisning/.


12 december 2017

Renovering
Glöm inte att blanketten för renovering ska fyllas i och bli godkänd av styrelsen innan renovering påbörjas. Blanketten finns här: https://www.fano.se/arkiver/renovering/

Renovation
A friendly reminder that you have to fill in a form and get it approved by the Board before you can start renovating your apartment


13 november 2017

I mörka vintertider är det många som har levande ljus hemma. Dessa medför en stor brandrisk. En brand växer fort, en brandvarnare larmar snabbt så du kan släcka eller ta dig ut. Se därför till att ha en fungerande brandvarnare. Kom ihåg att byta batterier och att dammsuga och torka av den på utsidan. Brandrisken kan minimeras genom att ha en värmetålig och stabil ljusstake, inte ha föremål som kan ta eld nära ljusen, inte ställa ljuset får det är dragigt och inte ha för många ljus för nära varandra. Släck ljusen innan de hunnit brinna ner av sig själva, blås ut värmeljusen från sidan med en hand bakom eller använd ljussläckare. Blås inte ut ljusen ovanifrån. Kom ihåg att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt!

 

In the dark winter times it is common to light candles at home. These increases the risk of a fire. Fire grow out of proportion fast; a fire alarm warns you quickly so you can put out the fire or leave the apartment. Make sure to have a functioning fire alarm. Remember to change the batteries and to dust it of on the outside for optimal function. The fire hazard can be avoided by using a heat resistant and robust candle holder, not keeping flammable objects near the candle, not putting candles near draught, not having too many candles too close to each other, putting out the candles before they burn down by their own, blowing out the candles from the side holding a hand behind, not from above. Remember to never leave candles out of sight!


19 oktober 2017

Spola inte ner fett, olja, matrester, kaffesump eller kaustiksoda i vasken:
Istället: Torka bort fettrester från stekpannan med hushållspapper innan du diskar den i vasken. Håva upp matresterna med en vaskrensare i plast eller med en bit hushållspapper och släng det i soporna eller komposten. Släng sumpen i soporna eller komposten. Istället för kaustiksoda,  använd bakpulver, såpa eller diskmedel och häll därefter kokande vatten i diskhon. Gör detta regelbundet. Fungerar det inte så rensa  manuellt eller ring efter rörmokare.

 

Do not flush down oil, food residue/left-overs, coffee grounds or caustic soda into the sink:
Instead: Wipe the frying pan with paper before washing it in the sink. Remove the food remains from the sink and throw them into the trash. Throw the coffee grounds in the trash or in the compost. Instead of caustic soda, use baking soda, soap or detergent and then pour boiling water into a dish. Do this regularly. If it does not work, manually clean or call a plumber.


19 oktober 2017

Nordstaden öppnar servicekontor i föreningens träfflokal på Sorögatan 45. Nordstadens fastighetsskötare kommer att bemanna kontoret på fredagar mellan 07:00-08:00.  I och med detta stänger styrelsen jourkvällarna som äger rum på torsdagar mellan 19:00-19:30. Den sista jourkvällen blir torsdagen den 26e oktober. Första öppettiden för Nordstadens servicekontor är den 3e november 07:00-08:00.

 

Nordstaden will be opening a service office at Sorögatan 45. A janitor from Nordstaden will be at the office every Friday morning between 7:00-8:00. Because of this, the board has decided to stop attending the Thursday evenings between 19:00-19:30. October the 26th will be last opportunity to meet someone from the board on a Thursday evening. The first opening day of Nordstaden's service office will be on Friday the 3rd of November between 7-8 am.


13 november 2017

Julen är snart här och det är dags för julpyssel! Fritidskommittén hälsar er välkomna på julpyssel i föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången) den 16e december mellan kl 14:00-17:00.

 

Christmas is approaching, and it is time for Christmas crafts! The leisure committee invites to participate in the Fanö local at Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången) the 16th of December between 14:00-17:00.


19 oktober 2017
Fanös däckförråd har öppet enligt följande i höst:

2017-11-09 Torsdag 18:00-20:00

2017-11-12 Söndag 10:00-12:00
2017-11-23 Torsdag 18:00-20:00
2017-11-26 Söndag 10:00-12:00

Vid ut-/inlämning annan tid än ovan sker debitering med 200 SEK per tillfälle och bokas genom styrelsen@fano.se

 
The opening hours of the tire storage at Fanö is as follows:

2017-11-09 Thursday 18:00-20:00
2017-11-12 Sunday  10:00-12:00
2017-11-23 Thursday 18:00-20:00
2017-11-26 Sunday  10:00-12:00

Access to the storage at any other time than mentioned above is possible for a fee of 200 SEK. Please send an e-mail to styrelsen@fano.se to book an appointment


19 oktober 2017

Ett stort tack till alla som bidrog till en lyckad städdag!

 

A big thanks to all of you who participated in the autumn cleaning day and made it successful!

 


9 augusti 2017

Viktigt att notera!
Från årsskiftet har vi bytt leverantör för skadedjursbekämpning till ANTICIMEX.
Om du upptäcker ohyra/skadedjur i din lägenhet ska du kontakta ANTICIMEX.

 

Important notice!
From this new year, we have changed the company that removes pesticides to ANTICIMEX.
If you detect pesticides in your apartment, please contact ANTICIMEX.

 


30 juli 2017

Tvättstugan på Sorögatan 57
Från och med den 29 juli är den nya tvättstugan i Sorögatan 57 klar att användas. Bokning av tvättpass sker såsom tidigare. Viktigt är att varje medlem håller sig till de maskiner som avser bokat pass.

 

Laundry room Sorögatan 57
Starting 29 July, the new laundry room in Sorögatan 57 is ready for use. Booking of laundry takes place as before. It is important that each member makes sure to use the washing machine intended for the reservation.

 


14 juli 2017

Renoveringen av tvättstugan Sorögatan 57 går mot avslut och beräknas vara klar 28/7 med tvättstart 29/7. Förhoppningsvis är då även den elektroniska bokningen av maskiner igång.


Torsdagsjouren startar igen den 19/7 kl 18:00-19:00

 

The renovation of the laundry room Sorögatan 57 is about to get finished and will be ready 28/7, and laundry will be available from 29/7. Hopefully the electronic booking system will be ready as well.

Torsdagsjouren will begin again 19/7 at 18:00-19:00.

 


29 maj 2017

Föreningen har återigen drabbats av skadegörelse i 57:ans tvättstuga. Denna gång är det toalettdörren som brutits upp och det har förstörts egendom. Om du hör någonting eller ser någonting så informera polisen och/eller styrelsen. Detta skapar bara merjobb och kostar föreningen en massa pengar.
- Styrelsen Fanö

We have once more had problems with vandalism in 57:th laundry room. This time the toilet door got smashed and other property damages. If you see or hear anything, please inform the police and/or the board. This just creates a lot more work and costs a lot of money.
- The Board Fanö

 


8 maj 2017

2017 års föreningsstämma kommer att hållas den 1 juni på samma plats som tidigare år, i matsalen på Kvarnbackaskolan. Inför stämman bjuder styrelsen in till det årliga förmötet. Förmötet hålls den 29 maj i styrelselokalen på Sorögatan 45, ingång från baksidan. 

 

Eftersom årsmötet endast tar upp de frågor som finns på dagordningen så är förmötet ett ypperligt tillfälle att ställa alla de frågor du tänkt på över tid. 

 

Föreningsstämman är Brf. Fanös högsta beslutande organ och ger medlemmarna möjlighet att påverka föreningen genom att delta i val av styrelse, fastställande av årsredovisningen, arvode till styrelsen med mera. 

 

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till förmötet och föreningsstämman!

The annual meeting of 2017 will be held the 1:st of June in the usual Location, dining hall of Kvarnbackaskolan. Before the annual meeting, the board invites to the yearly pre meeting. It will be held the 29:th of May in the board room, Sorögatan 45, entry from the back. 

 

Since the annual meeting only brings up whats on the agenda, the pre meeting is a good occasion to ask ordinary questions that you have been thinking about. 

 

The annual meeting is the highest decision-making body of Brf Fanö. It gives the members possibility to affect the election of the board, annual report, compensation for the board etc.  

 

The board invites all members to attend both the pre meeting and the annual meeting!


18 april 2017

Till helgen är det dags för vårens städdag. Vi träffas på Fanö torg kl 10:00 på söndag (23:e april) för att tillsammans göra det fint i vårt område. Fika serveras i föreningslokalen från kl 11:30.  

This weekend it's time for the springcleaning. We meet up at Fanö square at 10:00 Sunday morning (23:rd of April) and together we make our area a bit nicer. There will be some "fika" in the boardroom from 11:30. 


24 mars 2017

I onsdags (22:e mars) drabbades en lägenhet tyvärr av inbrott under dagen på bottenvåningen i 95:an. Om du sett något kontakta polisen på 114 14. Ser du något misstänkt som pågår, ring polisen på 112. 

 

 

This Wednesday (22:nd of March), an apartment were subject to a break-in during the day on the bottom floor of house 95. If you have seen anything please inform the police through 114 14. If you see anything in action, call the police on 112. 

 


9 mars 2017
Ny hemsida publicerad. Visst arbete med att förflytta dokument från den gamla sidan till den nya återstår fortfarande och beräknas vara klart senast fredag 10 mars.


2 mars 2017

Föreningsstämma och förmöte 2017

2017 års föreningsstämma kommer att hållas den 1 juni på samma plats som tidigare år, i matsalen på Kvarnbackaskolan. Inför stämman bjuder styrelsen in till det årliga förmötet. Förmötet hålls den 29 maj i styrelselokalen på Sorögatan 45, ingång från baksidan. 

 

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till förmötet för att ställa frågor till styrelsen inför föreningsstämman. 

 

 

Föreningsstämman är Brf. Fanös högsta beslutande organ och ger medlemmarna möjlighet att påverka föreningen genom att delta i val av styrelse, fastställande av årsredovisningen, arvode till styrelsen med mera. 


14 februari 2017

Hissen i 95:an är avstängd tillsvidare för felsökning och åtgärd pga en kraftig rökutveckling från en överhettad hissmotor. Styrelsen återkommer med information löpande. 

 

 

NYTT: Hissen är lagad och åter i funktion. 


21 december 2016

Styrelsen önskar alla medlemmar God Jul och Gott Nytt År!

 

Oförändrade månadsavgifter 2017

 

Tack vare styrelsens arbete med att hålla nere våra gemensamma kostnader blir månadsavgiften oförändrad 2017.


11 november 2016

Jourtorsdagar

Är stängd den 8:de december. Sista tillfället att träffa någon i styrelsen före jul är den 22:e december och första tillfället 2017 är den 12:e januari.

 

Snart är det jul

 

Kom ihåg att släcka levande ljus. December månad kan även vara ett bra tillfälle att byta batteri i brandvarnaren.


BRF Fanö uppdaterade sin hemsida från 2017. För historiska nyheter på den äldre hemsidan perioden 2005-2016 ladda ner dokumentet nedan. 

Hämta
Nyhetsarkivet 2005-2016
Historiska nyheter
Fanös Nyhetsarkiv Perioden 2005-2016.pdf
Adobe Acrobat-dokument 397.4 KB