Nyhetsarkivet

Här kommer alla äldre nyheter att synas. För nyheter perioden 2005-2016 finns dokument för nedladdning längst ner på sidan. 


14 november 2018

Däckförrådet

Fanös däckförråd har öppet torsdagen den 15e november 18:00-20:00 och söndagen den 18e november 10:00-12:00. Vid ut-/inlämning annan tid än ovan sker debitering med 200 kronor per tillfälle och bokas genom dack@fano.se

 

Tire storage

The tire storage is open on Thursday the 15th of November between 6pm - 8 pm and Sunday the 18th of November between 10am - 12 pm. Access to the storage at any other time than mentioned above is possible for a fee of 200 SEK.


12 november 2018

Tack till alla som deltog på höststäddagen!

Ett stort tack till alla som deltog i höststädningen! Ett extra tack till alla er som märkte upp era cyklar och barnvagnar.

 

Thanks to everyone who participated on the autumn cleaning day!

A big thanks to all of you who participated in the autumn cleaning day and made it succesfull! A special thanks to all of you who labeled your bicycles and strollers.


12 november 2018

Höstens sista stick- och virkcafé!

Välkommen på det sista stick- och virkcaféet för hösten den 28e november! Kom och sticka, virka och inspirera eller umgås i föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). Vi träffas var tredje onsdag kl. 18-21.

 

Last knitting and crochet gathering

The leisure committee invites you to the last knitting and crochet gathering for this autumn. It will take place on the 28th of November. Welcome to Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången) between 6 pm - 9 pm to knit, crochet and inspire or to socialize.


12 november 2018

Julpyssel den 9e december

Julen närmar sig och snart är det dags för julpyssel och/eller julfika. Fritidskommittén hälsar alla boende välkomna på julfika och julpyssel i föreningslokalen på Sorögatan 45 den 9e december kl 13-16.

 

Christmas crafts on the 9th of december

Christmas in approaching, and it is soon time for the Christmas crafts and snacks! The leisure committee invites you to Christmas crafting and some warming coffee and snacks on the 9th of December between 1 pm - 4 pm at Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången).


8 oktober 2018

Höststädning den 21e oktober

Söndagen den 21a oktober är det dags för höstens städdag! Vi samlas vid Fanö torg kl 10.00.

 

Apartment number

It is time for the autumn cleaning day, which will take place on the 21st of October. We will start at 10 am at Fanö torg.


20 augusti 2018

Välkommen på stick-  och virkcafé!
Fritidskommitén bjuder in till stick- och virkcafé! Kom och sticka, virka och inspirera eller för att umgås i föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). Vi träffas var tredje onsdag kl 18-21, under hösten blir det följande datum:

  • 5e september
  • 26e september
  • 17e oktober
  • 7e oktober
  • 28e november

 

Welcome to knitting and crochet gathering
The leisure committee invites you to the knitting and crochet gathering during the autumn at Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången) between 6pm - 9 pm. Come to knit, crochet and inspire or to socialize. We will gather on the following dates:

  • 5th September
  • 26th Septebmer
  • 17th October
  • 7th November
  • 28th November

20 augusti 2018

Nordstadens servicekontor har öppet igen
Nordstadens servicekontor i föreningens träfflokal på Sorögatan 45 har öppnat igen efter semestern. Nordstadens fastighetsskötare är som vanligt på kontoret på fredagar mellan kl 07.00 - 08.00. Alla felanmälningar förs till Nordstaden på 08-587 801 00.

 

Nordstaden's service office is open again
Nordstaden's service office at Sorögatan 45 is now open again. A janitor from Norstaden will ve at the office every Friday morning between 07.00 - 08.00 am as usual. All damage reports should be made to Norstaden on 08-587 801 00.


20 augusti 2018

Renovering

Alla renoveringar som involverar vatten, avlopp och/eller köksfläkt (ventilation) MÅSTE bli godkända av styrelsen innan de påbörjas. Detta för att styrelsen är mån om att renoveringen ska vara korrekt utfört och för att ni ska slippa eventuella kostnader gällande utrivning och/eller fuktskador.  Fyll i blanketten för ansökan om renovering, skicka in till styrelsen och invänta svar innan renoveringen påbörjas. Blanketten finns på hemsidan: https://www.fano.se/arkivet/renovering/

 

Renovation

All renovations that involve water, the draining system or the ventilation (kitchen fan) MUST be approved by the Board before you can start the renovation. This is to ensure that the renovation will be performed by professionals and to minimize the risk of any possible costs for you due to moisture damage. Please fill in the form, send it to the Board and await response before you start. The form is available on: https://www.fano.se/arkivet/renovering/.

 


3 juli 2018

Årsstämma
Brf Fanös styrelse blir oförändrad ytterligare ett år. På årsstämman den 4e juni valdes de styrelseledamöter som stod inför omval in i styrelsen. Stort tack till er alla som deltog på årsstämman.

Trevlig sommar!

 

The general meeting
The general meeting was held of 4 June. It was the decided that the board members of brf Fanö will remain unchanged for another year. A big thanks to al of you who participated on the general meeting.

Have a nice summer!


3 juli 2018

Friköp av tomträtterna
Enligt beslut på extra stämman har ni föreningen från och med den 1a juli friköpt tomträtterna.

 

Purchase of land
According to the decision that was made on the extra general meeting. The board has now finalized the purchade of the land. The property will be owned by brf Fanö from the 1st of July.


29 maj 2018

Fredagsjouren har semesterstängt mellan den 18/6 – 27/7. Öppnar åter 3/8.

För felanmälan under denna period, ring Nordstaden på 08-587 801 00.

För övriga ärenden vänligen kontakta styrelsen via e-post: Styrelsen@fano.se


Trevlig sommar önskar Styrelsen och Nordstaden.

 

Nordstaden’s service office att Sorögatan will be closed from the 18thof June until

the 27thof July. It will be open again on the 3rdof august. If you would like to report

any damage please call Nordstaden at 08-587 801 00.

For other erands, please send an e-mail to tyrelsen@fano.se


The board of Brf Fanö and Nordstaden wishes you a nice summer.


11 april 2018

Är du intresserad av styrelsearbete?

 Vill du vara med i Fanös styrelse, kontakta valberedningen på valberedning@fano.se

Would you like to join The Fanö Board?

If you are interested in doing work as a Fanö board member, then you are welcome to contact

valberedning@fano.se


11 april 2018

Föreningsstämma

Påminnelse om att årets föreningsstämma kommer att hållas den 4e juni. Särskild

 kallelse skickas ut senare.

 

General meeting

 The general meeting will be held on the 4 th of June. Separate invitation will be sent out later.


9 februari 2018

Välkommen på stick- och virkcafé!

Fritidskommittén bjuder in till stick- och virkcafé! Kom och sticka, virka och inspirera eller för att umgås i föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). Vi träffas var tredje onsdag kl. 18-21.

 

Welcome to knitting and crocket gathering

The leisure committee invites you to the knitting and crochet gathering during the spring at Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången) between 6 pm – 9 pm. Come to knit, crocket and inspire or to socialize. 

 


11 april 2018

Förmöte inför föreningsstämman

Förmöte inför föreningsstämman kommer att hållas efter vårstädningen i

föreningslokalen den 29e april kl 14.00 i föreningslokalen på Sorögatan 45. Alla är

välkomna dit för att träffa och ställa frågor till styrelsen.

Pre-meeting

A pre-meeting will be held after the spring cleaning on the 29 th of April at 2 pm on Sorögatan

45. Everyone is invited to meet and ask question to the Board.

 

 


11 april 2018

 Vårstädning den 29e april

Våren är här! Den 29e april är det dags för årets vårstädning. Vi samlas vid Fanö torg

kl 10.00. Det kommer att finnas 2 containrar på plats, en för brännbart och en för icke

brännbart skräp. Färgburkar, elektronik och bildäck är förbjudet att kasta i båda

containrarna. Från kl 11.30 serveras enklare förtäring i föreningslokalen på Sorögatan 45.

 

Time for spring cleaning

The yearly spring cleaning will take place on the 29 th of April. We meet as usual at

10.00 am at Fanö Torg. There will be two containers that can be used to throw trash,

one for combustible and one for non-combustible waste. Paint canisters, electronics 

and car tires cannot be thrown in any of the containers. Refreshments will be served in the gathering

hall at Sorögatan 45 from 11.30 am.

 


8 mars 2018

 Förbjudet att rasta hundar

Rastning får endast ske på speciellt avsedda plaster. På andra offentliga platser råder det

koppeltvång i Stockholmsområdet, där brf Fanös område ingår. Därav är det förbjudet att

rasta hunden på föreningens område.

 

Not allowed to walk the dog without a leash

It is only allowed to walk the dog without a leash on specially designated places. It is

mandatory to have the dog leased on all other public places in the Stockholm area, which

includes Brf Fanö´s premises.


8 mars 2018

Öppettider för däckförrådet

Fanös däckförråd har öppet enligt följande i vår:

 

2018-03- 22 Torsdag 18:00 - 20:00 

2018-03- 25 Söndag 10:00 - 12:00 

2018-04- 05 Torsdag 18:00 - 20:00 

2018-04- 08 Söndag 10:00 - 12:00 

 

Vid ut-/inlämning annan tid än ovan sker debitering med 200 kronor per tillfälle och bokas

genom dack@fano.se . Samma mail används även för att ställa sig i kö till en plats, då

 

förrådet för tillfället är fullt. 

 

Opening hours of the tire storage

The opening hours of the tire storage at Fanö is as follows:

 

2018-03- 22 Thursday 18:00 - 20:00 

2018-03- 25 Sunday 10:00 - 12:00 

2018-04- 05 Thursday 18:00 - 20:00 

2018-04- 08 Sunday 10:00 - 12:00 

 

Access to the storage at any other time than mentioned above is possible for a fee of 200

SEK. Please send an e-mail to dack@fano.se to book an appointment or to queue for a

 

space, as the storage is full.


8 mars 2018

 Viktigt att betala avgift/hyra i tid

Kom ihåg att betala avgiften till lägenheten, hyra till parkerings-/garageplats i tid. Om du är

sen med betalningen kan du behöva betala extra avgifter och riskerar att mista din

nyttjanderätt av lägenheten eller din parkerings-/garageplats. Autogiro och e-fakturor är två

 

enkla hjälpmedel för att betala fakturor i tid, kontakta din bank för hjälp.

 

Important to pay the fee or the rent on time

Please pay the fee to the apartment or the rent for parking / garage space on time. If you are

late with the payment, you may have to pay additional fees and risk losing your right to use

the apartment or your parking/garage space. Direct debit and e-invoices are two easy tools

 

to pay on time, contact your bank for assistance.


9 februari 2018

Köp av tomträtt

På den välbesökta extra föreningsstämman som ägde rum den 30e januari beslutades det att ge styrelsen mandat att fullfölja köpet av tomträtten. 

The purchase of land instead of leasing it

At the well-visited extra general meeting held on the 30th January, it was decided by the members of brf Fanö to give the Board mandate to pursue the purchase of the land


9 februari 2018

Motioner till årsstämman

Motioner till årsstämman 2018 ska ha inkommit skriftligen till styrelsen före den 28 februari.

 

Motions to the annual meeting

Motions to 2018 year’s annual meeting has to be submitted in writing to the Board before the 28th of February.


11 januari 2018

Extra stämma den 30e januari

En extra föreningsstämma kommer att äga rum den 30e januari kl. 19.00 i föreningslokalen

på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). Extra stämman hålls för att besluta om friköp

av tomträtten och för andra läsningen av stadgarna. Särskild kallelse till föreningsstämman kommer inom kort.

 

Extra meeting on the 30 th January

An extra general meeting will be held on the 30 th January at 7 pm on Sorögatan 45 (entrance

via Ärvingegången). The meeting is held to decide if the association should buy the land

instead of leasing it and for the second reading of the by-laws. Separate invitation will be sent out later.


11 januari 2018

Välkommen på stick- och virkcafé!

Fritidskommittén bjuder in till stick- och virkcafé! Kom och sticka, virka och inspirera eller för att

umgås i föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). Vi träffas var tredje onsdag kl.

18-21, under våren blir det följande datum:

24e Januari

14e Februari

7e Mars

28e Mars

18e April

 

Welcome to knitting and crocket gathering

The leisure committee invites you to the knitting and crochet gathering during the spring at

Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången) between 6 pm – 9 pm. Come to knit, crocket and

inspire or to socialize. We will gather on the following dates:

24th January

14 th February

7 th March

28 th March

18 th April


11 januari 2018

Förbjudet att röka i garaget

Fimpar har förekommit i garaget. Vi vill påminna om att det förbjudet att röka i garaget.

Utöver att det är otrevligt med lukten av rök och fimpar på golvet så innebär det även en

                         brandrisk.

 

Smoking in the garage is strictly prohibited!

Cigarette butts have been noted in the garage. We would like to remind you all that smoking

the garage is strictly prohibited. Apart from the littering and the unpleasant smell, it is also a

                         fire hazard.


12 december 2017

 

 Ingen avgiftshöjning 2018

Tack vare styrelsens gedigna arbete och skötsamma medlemmar ar föreningen god ekonomi och därför har styrelsen beslutat att det inte blir någon avgiftshöjning 2018. Vi har även glädjen att informera att det blir heller inga hyreshöjningar för p-platser och garageplatser.

Unchanged monthly fee 2018
The Board's great work and good members have resulted in good economy in Fanö, which means that there will  not be an increase of the monthly fee för 2018. We are also happy to inform that there will not be any increases of rent for parking spaces either.


12 december 2017

Andrahandsuthyrning
Om du vill hyra ut i andra hand måste du fylla i ansökningsblanketten för andrahandsuthyrning och få den godkänd av styrelsen innan du hyr ut. Blanketten finns på hemsidan: https://www.fano.se/arkivet/blanketter-stadgar-och-%C3%A5rsredovisning/.

Renting out your apartment
If you would like to rent out your apartment, you have to fill in a form and get it approved before you can rent out. The form can be found here: https://www.fano.se/arkivet/blanketter-stadgar-och-%C3%A5rsredovisning/.


12 december 2017

Renovering
Glöm inte att blanketten för renovering ska fyllas i och bli godkänd av styrelsen innan renovering påbörjas. Blanketten finns här: https://www.fano.se/arkiver/renovering/

Renovation
A friendly reminder that you have to fill in a form and get it approved by the Board before you can start renovating your apartment


13 november 2017

I mörka vintertider är det många som har levande ljus hemma. Dessa medför en stor brandrisk. En brand växer fort, en brandvarnare larmar snabbt så du kan släcka eller ta dig ut. Se därför till att ha en fungerande brandvarnare. Kom ihåg att byta batterier och att dammsuga och torka av den på utsidan. Brandrisken kan minimeras genom att ha en värmetålig och stabil ljusstake, inte ha föremål som kan ta eld nära ljusen, inte ställa ljuset får det är dragigt och inte ha för många ljus för nära varandra. Släck ljusen innan de hunnit brinna ner av sig själva, blås ut värmeljusen från sidan med en hand bakom eller använd ljussläckare. Blås inte ut ljusen ovanifrån. Kom ihåg att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt!

 

In the dark winter times it is common to light candles at home. These increases the risk of a fire. Fire grow out of proportion fast; a fire alarm warns you quickly so you can put out the fire or leave the apartment. Make sure to have a functioning fire alarm. Remember to change the batteries and to dust it of on the outside for optimal function. The fire hazard can be avoided by using a heat resistant and robust candle holder, not keeping flammable objects near the candle, not putting candles near draught, not having too many candles too close to each other, putting out the candles before they burn down by their own, blowing out the candles from the side holding a hand behind, not from above. Remember to never leave candles out of sight!


19 oktober 2017

Spola inte ner fett, olja, matrester, kaffesump eller kaustiksoda i vasken:
Istället: Torka bort fettrester från stekpannan med hushållspapper innan du diskar den i vasken. Håva upp matresterna med en vaskrensare i plast eller med en bit hushållspapper och släng det i soporna eller komposten. Släng sumpen i soporna eller komposten. Istället för kaustiksoda,  använd bakpulver, såpa eller diskmedel och häll därefter kokande vatten i diskhon. Gör detta regelbundet. Fungerar det inte så rensa  manuellt eller ring efter rörmokare.

 

Do not flush down oil, food residue/left-overs, coffee grounds or caustic soda into the sink:
Instead: Wipe the frying pan with paper before washing it in the sink. Remove the food remains from the sink and throw them into the trash. Throw the coffee grounds in the trash or in the compost. Instead of caustic soda, use baking soda, soap or detergent and then pour boiling water into a dish. Do this regularly. If it does not work, manually clean or call a plumber.


19 oktober 2017

Nordstaden öppnar servicekontor i föreningens träfflokal på Sorögatan 45. Nordstadens fastighetsskötare kommer att bemanna kontoret på fredagar mellan 07:00-08:00.  I och med detta stänger styrelsen jourkvällarna som äger rum på torsdagar mellan 19:00-19:30. Den sista jourkvällen blir torsdagen den 26e oktober. Första öppettiden för Nordstadens servicekontor är den 3e november 07:00-08:00.

 

Nordstaden will be opening a service office at Sorögatan 45. A janitor from Nordstaden will be at the office every Friday morning between 7:00-8:00. Because of this, the board has decided to stop attending the Thursday evenings between 19:00-19:30. October the 26th will be last opportunity to meet someone from the board on a Thursday evening. The first opening day of Nordstaden's service office will be on Friday the 3rd of November between 7-8 am.


13 november 2017

Julen är snart här och det är dags för julpyssel! Fritidskommittén hälsar er välkomna på julpyssel i föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången) den 16e december mellan kl 14:00-17:00.

 

Christmas is approaching, and it is time for Christmas crafts! The leisure committee invites to participate in the Fanö local at Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången) the 16th of December between 14:00-17:00.


19 oktober 2017
Fanös däckförråd har öppet enligt följande i höst:

2017-11-09 Torsdag 18:00-20:00

2017-11-12 Söndag 10:00-12:00
2017-11-23 Torsdag 18:00-20:00
2017-11-26 Söndag 10:00-12:00

Vid ut-/inlämning annan tid än ovan sker debitering med 200 SEK per tillfälle och bokas genom styrelsen@fano.se

 
The opening hours of the tire storage at Fanö is as follows:

2017-11-09 Thursday 18:00-20:00
2017-11-12 Sunday  10:00-12:00
2017-11-23 Thursday 18:00-20:00
2017-11-26 Sunday  10:00-12:00

Access to the storage at any other time than mentioned above is possible for a fee of 200 SEK. Please send an e-mail to styrelsen@fano.se to book an appointment


19 oktober 2017

Ett stort tack till alla som bidrog till en lyckad städdag!

 

A big thanks to all of you who participated in the autumn cleaning day and made it successful!

 


9 augusti 2017

Viktigt att notera!
Från årsskiftet har vi bytt leverantör för skadedjursbekämpning till ANTICIMEX.
Om du upptäcker ohyra/skadedjur i din lägenhet ska du kontakta ANTICIMEX.

 

Important notice!
From this new year, we have changed the company that removes pesticides to ANTICIMEX.
If you detect pesticides in your apartment, please contact ANTICIMEX.

 


30 juli 2017

Tvättstugan på Sorögatan 57
Från och med den 29 juli är den nya tvättstugan i Sorögatan 57 klar att användas. Bokning av tvättpass sker såsom tidigare. Viktigt är att varje medlem håller sig till de maskiner som avser bokat pass.

 

Laundry room Sorögatan 57
Starting 29 July, the new laundry room in Sorögatan 57 is ready for use. Booking of laundry takes place as before. It is important that each member makes sure to use the washing machine intended for the reservation.

 


14 juli 2017

Renoveringen av tvättstugan Sorögatan 57 går mot avslut och beräknas vara klar 28/7 med tvättstart 29/7. Förhoppningsvis är då även den elektroniska bokningen av maskiner igång.


Torsdagsjouren startar igen den 19/7 kl 18:00-19:00

 

The renovation of the laundry room Sorögatan 57 is about to get finished and will be ready 28/7, and laundry will be available from 29/7. Hopefully the electronic booking system will be ready as well.

Torsdagsjouren will begin again 19/7 at 18:00-19:00.

 


29 maj 2017

Föreningen har återigen drabbats av skadegörelse i 57:ans tvättstuga. Denna gång är det toalettdörren som brutits upp och det har förstörts egendom. Om du hör någonting eller ser någonting så informera polisen och/eller styrelsen. Detta skapar bara merjobb och kostar föreningen en massa pengar.
- Styrelsen Fanö

We have once more had problems with vandalism in 57:th laundry room. This time the toilet door got smashed and other property damages. If you see or hear anything, please inform the police and/or the board. This just creates a lot more work and costs a lot of money.
- The Board Fanö

 


8 maj 2017

2017 års föreningsstämma kommer att hållas den 1 juni på samma plats som tidigare år, i matsalen på Kvarnbackaskolan. Inför stämman bjuder styrelsen in till det årliga förmötet. Förmötet hålls den 29 maj i styrelselokalen på Sorögatan 45, ingång från baksidan. 

 

Eftersom årsmötet endast tar upp de frågor som finns på dagordningen så är förmötet ett ypperligt tillfälle att ställa alla de frågor du tänkt på över tid. 

 

Föreningsstämman är Brf. Fanös högsta beslutande organ och ger medlemmarna möjlighet att påverka föreningen genom att delta i val av styrelse, fastställande av årsredovisningen, arvode till styrelsen med mera. 

 

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till förmötet och föreningsstämman!

The annual meeting of 2017 will be held the 1:st of June in the usual Location, dining hall of Kvarnbackaskolan. Before the annual meeting, the board invites to the yearly pre meeting. It will be held the 29:th of May in the board room, Sorögatan 45, entry from the back. 

 

Since the annual meeting only brings up whats on the agenda, the pre meeting is a good occasion to ask ordinary questions that you have been thinking about. 

 

The annual meeting is the highest decision-making body of Brf Fanö. It gives the members possibility to affect the election of the board, annual report, compensation for the board etc.  

 

The board invites all members to attend both the pre meeting and the annual meeting!


18 april 2017

Till helgen är det dags för vårens städdag. Vi träffas på Fanö torg kl 10:00 på söndag (23:e april) för att tillsammans göra det fint i vårt område. Fika serveras i föreningslokalen från kl 11:30.  

This weekend it's time for the springcleaning. We meet up at Fanö square at 10:00 Sunday morning (23:rd of April) and together we make our area a bit nicer. There will be some "fika" in the boardroom from 11:30. 


24 mars 2017

I onsdags (22:e mars) drabbades en lägenhet tyvärr av inbrott under dagen på bottenvåningen i 95:an. Om du sett något kontakta polisen på 114 14. Ser du något misstänkt som pågår, ring polisen på 112. 

 

 

This Wednesday (22:nd of March), an apartment were subject to a break-in during the day on the bottom floor of house 95. If you have seen anything please inform the police through 114 14. If you see anything in action, call the police on 112. 

 


9 mars 2017
Ny hemsida publicerad. Visst arbete med att förflytta dokument från den gamla sidan till den nya återstår fortfarande och beräknas vara klart senast fredag 10 mars.


2 mars 2017

Föreningsstämma och förmöte 2017

2017 års föreningsstämma kommer att hållas den 1 juni på samma plats som tidigare år, i matsalen på Kvarnbackaskolan. Inför stämman bjuder styrelsen in till det årliga förmötet. Förmötet hålls den 29 maj i styrelselokalen på Sorögatan 45, ingång från baksidan. 

 

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till förmötet för att ställa frågor till styrelsen inför föreningsstämman. 

 

 

Föreningsstämman är Brf. Fanös högsta beslutande organ och ger medlemmarna möjlighet att påverka föreningen genom att delta i val av styrelse, fastställande av årsredovisningen, arvode till styrelsen med mera. 


14 februari 2017

Hissen i 95:an är avstängd tillsvidare för felsökning och åtgärd pga en kraftig rökutveckling från en överhettad hissmotor. Styrelsen återkommer med information löpande. 

 

 

NYTT: Hissen är lagad och åter i funktion. 


21 december 2016

Styrelsen önskar alla medlemmar God Jul och Gott Nytt År!

 

Oförändrade månadsavgifter 2017

 

Tack vare styrelsens arbete med att hålla nere våra gemensamma kostnader blir månadsavgiften oförändrad 2017.


11 november 2016

Jourtorsdagar

Är stängd den 8:de december. Sista tillfället att träffa någon i styrelsen före jul är den 22:e december och första tillfället 2017 är den 12:e januari.

 

Snart är det jul

 

Kom ihåg att släcka levande ljus. December månad kan även vara ett bra tillfälle att byta batteri i brandvarnaren.


BRF Fanö uppdaterade sin hemsida från 2017. För historiska nyheter på den äldre hemsidan perioden 2005-2016 ladda ner dokumentet nedan. 

Hämta
Nyhetsarkivet 2005-2016
Historiska nyheter
Fanös Nyhetsarkiv Perioden 2005-2016.pdf
Adobe Acrobat-dokument 397.4 KB