Välkommen till bRF Fanö

Fanö är en bostadsrättsförening i Kista 10 km nordväst om Stockholm. Våra hus ligger naturnära vid Järvafältet och bara fem minuters promenadavstånd från Kista Galleria med över hundra butiker och anslutning till tunnelbana och bussar.

 

På dessa sidor finner du som bor i HSB Fanö eller funderar på att flytta hit massor med nyttig information. Läs gärna avsnittet om att bo i bostadsrätt först. Välkommen!

Nordstaden Felanmälan

Felanmälan som rör fastighetsskötsel görs på Nordstaden Stockholm eller ring dygnet runt till 08-587 801 00. Följ anvisningarna i kundportalen för att göra en felanmälan. 

Nyheter

12 december 2017

Ingen avgiftshöjning 2018
Tack vare styrelsens gedigna arbete och skötsamma medlemmar ar föreningen god ekonomi och därför har styrelsen beslutat att det inte blir någon avgiftshöjning 2018. Vi har även glädjen att informera att det blir heller inga hyreshöjningar för p-platser och garageplatser.

Unchanged monthly fee 2018
The Board's great work and good members have resulted in good economy in Fanö, which means that there will  not be an increase of the monthly fee för 2018. We are also happy to inform that there will not be any increases of rent for parking spaces either.


12 december 2017

Renovering
Glöm inte att blanketten för renovering ska fyllas i och bli godkänd av styrelsen innan renovering påbörjas. Blanketten finns här: https://www.fano.se/arkiver/renovering/

Renovation
A friendly reminder that you have to fill in a form and get it approved by the Board before you can start renovating your apartment


12 december 2017

Andrahandsuthyrning
Om du vill hyra ut i andra hand måste du fylla i ansökningsblanketten för andrahandsuthyrning och få den godkänd av styrelsen innan du hyr ut. Blanketten finns på hemsidan: https://www.fano.se/arkivet/blanketter-stadgar-och-%C3%A5rsredovisning/.

Renting out your apartment
If you would like to rent out your apartment, you have to fill in a form and get it approved before you can rent out. The form can be found here: https://www.fano.se/arkivet/blanketter-stadgar-och-%C3%A5rsredovisning/.


13 november 2017

I mörka vintertider är det många som har levande ljus hemma. Dessa medför en stor brandrisk. En brand växer fort, en brandvarnare larmar snabbt så du kan släcka eller ta dig ut. Se därför till att ha en fungerande brandvarnare. Kom ihåg att byta batterier och att dammsuga och torka av den på utsidan. Brandrisken kan minimeras genom att ha en värmetålig och stabil ljusstake, inte ha föremål som kan ta eld nära ljusen, inte ställa ljuset får det är dragigt och inte ha för många ljus för nära varandra. Släck ljusen innan de hunnit brinna ner av sig själva, blås ut värmeljusen från sidan med en hand bakom eller använd ljussläckare. Blås inte ut ljusen ovanifrån. Kom ihåg att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt!

In the dark winter times it is common to light candles at home. These increases the risk of a fire. Fire grow out of proportion fast; a fire alarm warns you quickly so you can put out the fire or leave the apartment. Make sure to have a functioning fire alarm. Remember to change the batteries and to dust it of on the outside for optimal function. The fire hazard can be avoided by using a heat resistant and robust candle holder, not keeping flammable objects near the candle, not putting candles near draught, not having too many candles too close to each other, putting out the candles before they burn down by their own, blowing out the candles from the side holding a hand behind, not from above. Remember to never leave candles out of sight!


19 oktober 2017

Spola inte ner fett, olja, matrester, kaffesump eller kaustiksoda i vasken:
Istället: Torka bort fettrester från stekpannan med hushållspapper innan du diskar den i vasken. Håva upp matresterna med en vaskrensare i plast eller med en bit hushållspapper och släng det i soporna eller komposten. Släng sumpen i soporna eller komposten. Istället för kaustiksoda,  använd bakpulver, såpa eller diskmedel och häll därefter kokande vatten i diskhon. Gör detta regelbundet. Fungerar det inte så rensa  manuellt eller ring efter rörmokare.

Do not flush down oil, food residue/left-overs, coffee grounds or caustic soda into the sink:
Instead: Wipe the frying pan with paper before washing it in the sink. Remove the food remains from the sink and throw them into the trash. Throw the coffee grounds in the trash or in the compost. Instead of caustic soda, use baking soda, soap or detergent and then pour boiling water into a dish. Do this regularly. If it does not work, manually clean or call a plumber.


19 oktober 2017

Nordstaden öppnar servicekontor i föreningens träfflokal på Sorögatan 45. Nordstadens fastighetsskötare kommer att bemanna kontoret på fredagar mellan 07:00-08:00.  I och med detta stänger styrelsen jourkvällarna som äger rum på torsdagar mellan 19:00-19:30. Den sista jourkvällen blir torsdagen den 26e oktober. Första öppettiden för Nordstadens servicekontor är den 3e november 07:00-08:00.

Nordstaden will be opening a service office at Sorögatan 45. A janitor from Nordstaden will be at the office every Friday morning between 7:00-8:00. Because of this, the board has decided to stop attending the Thursday evenings between 19:00-19:30. October the 26th will be last opportunity to meet someone from the board on a Thursday evening. The first opening day of Nordstaden's service office will be on Friday the 3rd of November between 7-8 am.


Felanmälan

FASTIGHETSFEL

Felanmälan som rör fastighetsskötsel görs på Nordstaden Stockholm eller ring dygnet runt till 08-587 801 00.

BREDBAND OCH TELEFONI

Vid problem med bredband, telefoni eller "surfning" kontakta Bredbandsbolagets kundservice på 0770-777 000.

JOURTORSDAG

Styrelsen har jourkväll på torsdagar kl. 19.00-19.30 i träfflokalen på Sorögatan 45, ingång från Ärvingegången.