Välkommen till bRF Fanö

Fanö är en bostadsrättsförening i Kista 10 km nordväst om Stockholm. Våra hus ligger naturnära vid Järvafältet och bara fem minuters promenadavstånd från Kista Galleria med över hundra butiker och anslutning till tunnelbana och bussar.

 

På dessa sidor finner du som bor i HSB Fanö eller funderar på att flytta hit massor med nyttig information. Läs gärna avsnittet om att bo i bostadsrätt först. Välkommen!

Nordstaden Felanmälan

Felanmälan som rör fastighetsskötsel görs på Nordstaden Stockholm eller ring dygnet runt till 08-587 801 00. Följ anvisningarna i kundportalen för att göra en felanmälan. 

Nyheter


9 februari 2018

Motioner till årsstämman

Motioner till årsstämman 2018 ska ha inkommit skriftligen till styrelsen före den 28 februari.

 

Motions to the annual meeting

Motions to 2018 year’s annual meeting has to be submitted in writing to the Board before the 28th of February.

 


9 februari 2018

Köp av tomträtt

På den välbesökta extra föreningsstämman som ägde rum den 30e januari beslutades det att ge styrelsen mandat att fullfölja köpet av tomträtten. 

 

The purchase of land instead of leasing it

At the well-visited extra general meeting held on the 30th January, it was decided by the members of brf Fanö to give the Board mandate to pursue the purchase of the land

 


9 februari 2018

Renovering

Alla renoveringar som involverar vatten, avlopp och/eller köksfläkt (ventilation) MÅSTE bli godkända av styrelsen innan de påbörjas. Detta för att styrelsen är mån om att renoveringen ska vara korrekt utfört och för att ni ska slippa eventuella kostnader gällande utrivning och/eller fuktskador.  Fyll i blanketten för ansökan om renovering, skicka in till styrelsen och invänta svar innan renoveringen påbörjas. Blanketten finns på hemsidan: https://www.fano.se/arkivet/renovering/

 

Renovation

All renovations that involve water, the draining system or the ventilation (kitchen fan) MUST be approved by the Board before you can start the renovation. This is to ensure that the renovation will be performed by professionals and to minimize the risk of any possible costs for you due to moisture damage. Please fill in the form, send it to the Board and await response before you start. The form is available on: https://www.fano.se/arkivet/renovering/.

 


9 februari 2018

Välkommen på stick- och virkcafé!

Fritidskommittén bjuder in till stick- och virkcafé! Kom och sticka, virka och inspirera eller för att umgås i föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). Vi träffas var tredje onsdag kl. 18-21, under våren blir det följande datum: 

  • 14e Februari 
  • 7e Mars
  • 28e Mars
  • 18e April 

 

Welcome to knitting and crocket gathering

The leisure committee invites you to the knitting and crochet gathering during the spring at Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången) between 6 pm – 9 pm. Come to knit, crocket and inspire or to socialize. We will gather on the following dates: 

  •  14th February
  • 7th March
  • 28th March
  • 18th April

 

Felanmälan

FASTIGHETSFEL

Felanmälan som rör fastighetsskötsel görs på Nordstaden Stockholm eller ring dygnet runt till 08-587 801 00.

BREDBAND OCH TELEFONI

Vid problem med bredband, telefoni eller "surfning" kontakta Bredbandsbolagets kundservice på 0770-777 000.

Träffa fastighetsskötaren

På fredagar mellan kl. 07.00-08.00 har du möjlighet att träffa en fastighetsskötare från Nordstaden i träfflokalen på Sorögatan 45. Telefon till lokalen är    08-751 58 79.