Välkommen till bRF Fanö

Fanö är en bostadsrättsförening i Kista 10 km nordväst om Stockholm. Våra hus ligger naturnära vid Järvafältet och bara fem minuters promenadavstånd från Kista Galleria med över hundra butiker och anslutning till tunnelbana och bussar.

 

På dessa sidor finner du som bor i HSB Fanö eller funderar på att flytta hit massor med nyttig information. Läs gärna avsnittet om att bo i bostadsrätt först. Välkommen!

Nordstaden Felanmälan

Felanmälan som rör fastighetsskötsel görs på Nordstaden Stockholm eller ring dygnet runt till 08-587 801 00. Följ anvisningarna i kundportalen för att göra en felanmälan. 

Nyheter

12 december 2018

God jul och gott nytt år

Styrelsen vill önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

Merry Christmas and Happy New Year!

The Board would like to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year!

 


12 december 2018

Laddning av elbilar

Det är inte tillåtet att ladda elbilar från vägguttagen i föreningens garage på Sorögatan 67 och 95. Uttagen är inte avsedda för detta ändamål och kan därför bli överhettade, vilket kan resultera i brand. 

 

Charging of electric cars

It is not permitted to charge your electrical car from the regular wall socket in the garages on Sorögatan 67 and 95. These sockets are not built for this purpose and can therefore cause a fire.


12 december 2018

Däckförrådet

Tack för säsongens däckbyte! Om du har hämtat ut dina däck men inte lämnat in några nya, hör av dig till dack@fano.se för att säkerställa att din plats finns kvar till våren.

Tire storage

Thanks for this season! If you have collected your winter tires without handing in your summer tires, meaning that your storage space is empty, please contact dack@fano.se to ensure that you will keep your storage space until the spring. 


12 december 2018

Släck levande ljus

Kom ihåg att släcka levande ljus. December månad kan även vara ett bra tillfälle att byta batteri i brandvarnaren om du inte redan gjort det.

Candle lights

Remember to blow out the candle lights. This can also be a good time to change the batteries in the smoke detector/automatic fire detector if you haven’t done it already.


13 november 2018

Grindar i drift

Grindarna som monterats i gårdsingångarna till terrasshusen Sorögatan 67 och 95 är från och med 2018-11-13 i drift. Samma brickor som till övriga entréer passar till grindarna i respektive hus. 

 

The gates is in operation

The gates that were installed in the main entrences to the terrace houses Sorögatan 67 and 95 are from 2018-11-13 in operation. You need to have a keytag to enter. The same keytags as the other entrences fit the gates in each house. 


12 november 2018

Felanmäl på rätt sätt

Felparkering: Alla anmälningar om felparkeringar på parkeringsplatser och uteplatser ska göras till Q-Park på nummer: 0771-96 90 01.

Fastighetsfel: Alla felanmälningar gällande fastigheter görs till Nordstaden på nummer 08-587 801 00 eller via e-mail till kundtjanst@nordstaden.se. Om felanmälan göres via e-mail, var noga med att skriva namn, adress, telefonnummer och en tydlig beskrivning på problemet.

Övrigt: Övriga frågor och allmänna synpunkter eller önskemål mailas till styrelsen på styrelsen@fano.se.

 

Inform about damage correctly

Wrong parking: All reports on cars parked wrongly on the parking slots or on the Fanö area should be made directly to Q-Park on 0771-96 90 01.

Property damage: All damage reports on the properties should be sent directly to Nordstaden on 08-587 801 00 or via email to kundtjanst@nordstaden.se. If the damage report is sent in via email, clearly state your name, address, phone number and the issue. 

Other concerns: All other questions and concerns or inputs should be sent to the Board at styrelsen@fano.se.


8 oktober 2018

Lägenhetsnummer

Tänk på att ALLTID uppge föreningens lägenhetsnummer vid korrespondens med styrelsen gällande din bostad. Föreningens lägenhetsnummer (1 – 294) finns på högra eller vänstra hörnet av ytterdörren alternativ på namntavlan i entrén.

 

Apartment number

Please keep in mind that you always have to specify the apartment number when you are in contact with the Board regarding your apartment. The number (1 – 294) is found on the upper corner of your front door, alternatively on the name board at the entrance.


8 oktober 2018

Viktiga att anmäla ohyra

Om ohyra påträffas är det mycket viktigt ni genast anmäler detta till styrelsen (styrelsen@fano.se) och Nordstaden (08-587 801 00). Detta för att begränsa spridningen av ohyra och minimera skadan som de kan orsaka.

 

Important to report vermin

It is extremely important that you inform the Board (styrelsen@fano.se) and Nordstaden (08-587 801 00) as quickly as possible. This is to minimize spreading of vermin and the damage that they can cause.


8 oktober 2018

Nya regler gällande tvättstugorna

Det kommer inte längre vara möjligt att komma in i tvättstugan efter tvättidens slut. Det är fortfarande tillåtet att torka kläderna upp till 30 min efter tvättidens slut, men då gäller det att ni går in i tvättstugan innan er tid tar slut.

 

New rules for the laundry rooms

From now on, it is not possible to access the laundry room after the end of your laundry time. It is still permitted to use the dry the clothes 30 minutes after your laundry time, but then you have to enter the laundry room before your time has ended and stay there until you are finished.


Felanmälan

FASTIGHETSFEL

Felanmälan som rör fastighetsskötsel görs på Nordstaden Stockholm eller ring dygnet runt till 08-587 801 00.

BREDBAND OCH TELEFONI

Vid problem med bredband, telefoni eller "surfning" kontakta Telenors kundservice på 020-222 222.

Träffa fastighetsskötaren

På fredagar mellan kl. 07.00-08.00 har du möjlighet att träffa en fastighetsskötare från Nordstaden i träfflokalen på Sorögatan 45. Telefon till lokalen är    08-751 58 79.