Välkommen till bRF Fanö

Fanö är en bostadsrättsförening i Kista 10 km nordväst om Stockholm. Våra hus ligger naturnära vid Järvafältet och bara fem minuters promenadavstånd från Kista Galleria med över hundra butiker och anslutning till tunnelbana och bussar.

 

På dessa sidor finner du som bor i HSB Fanö eller funderar på att flytta hit massor med nyttig information. Läs gärna avsnittet om att bo i bostadsrätt först. Välkommen!

Nordstaden Felanmälan

Felanmälan som rör fastighetsskötsel görs på Nordstaden Stockholm eller ring dygnet runt till 08-587 801 00. Följ anvisningarna i kundportalen för att göra en felanmälan. 

Nyheter

20 augusti 2018

Välkommen på stick-  och virkcafé!
Fritidskommitén bjuder in till stick- och virkcafé! Kom och sticka, virka och inspirera eller för att umgås i föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). Vi träffas var tredje onsdag kl 18-21, under hösten blir det följande datum:

  • 5e september
  • 26e september
  • 17e oktober
  • 7e oktober
  • 28e november

 

Welcome to knitting and crochet gathering
The leisure committee invites you to the knitting and crochet gathering during the autumn at Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången) between 6pm - 9 pm. Come to knit, crochet and inspire or to socialize. We will gather on the following dates:

  • 5th September
  • 26th Septebmer
  • 17th October
  • 7th November
  • 28th November

20 augusti 2018

Nordstadens servicekontor har öppet igen
Nordstadens servicekontor i föreningens träfflokal på Sorögatan 45 har öppnat igen efter semestern. Nordstadens fastighetsskötare är som vanligt på kontoret på fredagar mellan kl 07.00 - 08.00. Alla felanmälningar förs till Nordstaden på 08-587 801 00.

 

Nordstaden's service office is open again
Nordstaden's service office at Sorögatan 45 is now open again. A janitor from Norstaden will ve at the office every Friday morning between 07.00 - 08.00 am as usual. All damage reports should be made to Norstaden on 08-587 801 00.


20 augusti 2018

Renovering

Alla renoveringar som involverar vatten, avlopp och/eller köksfläkt (ventilation) MÅSTE bli godkända av styrelsen innan de påbörjas. Detta för att styrelsen är mån om att renoveringen ska vara korrekt utfört och för att ni ska slippa eventuella kostnader gällande utrivning och/eller fuktskador.  Fyll i blanketten för ansökan om renovering, skicka in till styrelsen och invänta svar innan renoveringen påbörjas. Blanketten finns på hemsidan: https://www.fano.se/arkivet/renovering/

 

Renovation

All renovations that involve water, the draining system or the ventilation (kitchen fan) MUST be approved by the Board before you can start the renovation. This is to ensure that the renovation will be performed by professionals and to minimize the risk of any possible costs for you due to moisture damage. Please fill in the form, send it to the Board and await response before you start. The form is available on: https://www.fano.se/arkivet/renovering/.

 

Felanmälan

FASTIGHETSFEL

Felanmälan som rör fastighetsskötsel görs på Nordstaden Stockholm eller ring dygnet runt till 08-587 801 00.

BREDBAND OCH TELEFONI

Vid problem med bredband, telefoni eller "surfning" kontakta Bredbandsbolagets kundservice på 0770-777 000.

Träffa fastighetsskötaren

På fredagar mellan kl. 07.00-08.00 har du möjlighet att träffa en fastighetsskötare från Nordstaden i träfflokalen på Sorögatan 45. Telefon till lokalen är    08-751 58 79.