Välkommen till bRF Fanö

Fanö är en bostadsrättsförening i Kista 10 km nordväst om Stockholm. Våra hus ligger naturnära vid Järvafältet och bara fem minuters promenadavstånd från Kista Galleria med över hundra butiker och anslutning till tunnelbana och bussar.

 

På dessa sidor finner du som bor i HSB Fanö eller funderar på att flytta hit massor med nyttig information. Läs gärna avsnittet om att bo i bostadsrätt först. Välkommen!

Nordstaden Felanmälan

Felanmälan som rör fastighetsskötsel görs på Nordstaden Stockholm eller ring dygnet runt till 08-587 801 00. Följ anvisningarna i kundportalen för att göra en felanmälan. 

Nyheter

8 mars 2018

 Förbjudet att rasta hundar

Rastning får endast ske på speciellt avsedda plaster. På andra offentliga platser råder det

koppeltvång i Stockholmsområdet, där brf Fanös område ingår. Därav är det förbjudet att

rasta hunden på föreningens område.

Not allowed to walk the dog without a leash

It is only allowed to walk the dog without a leash on specially designated places. It is

mandatory to have the dog leased on all other public places in the Stockholm area, which

includes Brf Fanö´s premises.


8 mars 2018
Öppettider för däckförrådet

Fanös däckförråd har öppet enligt följande i vår:

2018-03- 22 Torsdag 18:00 - 20:00 

2018-03- 25 Söndag 10:00 - 12:00 

2018-04- 05 Torsdag 18:00 - 20:00 

2018-04- 08 Söndag 10:00 - 12:00 

Vid ut-/inlämning annan tid än ovan sker debitering med 200 kronor per tillfälle och bokas

genom dack@fano.se . Samma mail används även för att ställa sig i kö till en plats, då

förrådet för tillfället är fullt. 
Opening hours of the tire storage

The opening hours of the tire storage at Fanö is as follows:


2018-03- 22 Thursday 18:00 - 20:00 

2018-03- 25 Sunday 10:00 - 12:00 

2018-04- 05 Thursday 18:00 - 20:00 

2018-04- 08 Sunday 10:00 - 12:00 

Access to the storage at any other time than mentioned above is possible for a fee of 200

SEK. Please send an e-mail to dack@fano.se to book an appointment or to queue for a

space, as the storage is full.


8 mars 2018

 Viktigt att betala avgift/hyra i tid

Kom ihåg att betala avgiften till lägenheten, hyra till parkerings-/garageplats i tid. Om du är

sen med betalningen kan du behöva betala extra avgifter och riskerar att mista din

nyttjanderätt av lägenheten eller din parkerings-/garageplats. Autogiro och e-fakturor är två

enkla hjälpmedel för att betala fakturor i tid, kontakta din bank för hjälp.

Important to pay the fee or the rent on time

Please pay the fee to the apartment or the rent for parking / garage space on time. If you are

late with the payment, you may have to pay additional fees and risk losing your right to use

the apartment or your parking/garage space. Direct debit and e-invoices are two easy tools

to pay on time, contact your bank for assistance.


9 februari 2018

Välkommen på stick- och virkcafé!

Fritidskommittén bjuder in till stick- och virkcafé! Kom och sticka, virka och inspirera eller för att umgås i föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). Vi träffas var tredje onsdag kl. 18-21, under våren blir det följande datum: 

  • 28e Mars
  • 18e April

Welcome to knitting and crocket gathering

The leisure committee invites you to the knitting and crochet gathering during the spring at Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången) between 6 pm – 9 pm. Come to knit, crocket and inspire or to socialize. We will gather on the following dates: 

  • 28th March
  • 18th April 

9 februari 2018

Renovering

Alla renoveringar som involverar vatten, avlopp och/eller köksfläkt (ventilation) MÅSTE bli godkända av styrelsen innan de påbörjas. Detta för att styrelsen är mån om att renoveringen ska vara korrekt utfört och för att ni ska slippa eventuella kostnader gällande utrivning och/eller fuktskador.  Fyll i blanketten för ansökan om renovering, skicka in till styrelsen och invänta svar innan renoveringen påbörjas. Blanketten finns på hemsidan: https://www.fano.se/arkivet/renovering/

 

Renovation

All renovations that involve water, the draining system or the ventilation (kitchen fan) MUST be approved by the Board before you can start the renovation. This is to ensure that the renovation will be performed by professionals and to minimize the risk of any possible costs for you due to moisture damage. Please fill in the form, send it to the Board and await response before you start. The form is available on: https://www.fano.se/arkivet/renovering/.

 

Felanmälan

FASTIGHETSFEL

Felanmälan som rör fastighetsskötsel görs på Nordstaden Stockholm eller ring dygnet runt till 08-587 801 00.

BREDBAND OCH TELEFONI

Vid problem med bredband, telefoni eller "surfning" kontakta Bredbandsbolagets kundservice på 0770-777 000.

Träffa fastighetsskötaren

På fredagar mellan kl. 07.00-08.00 har du möjlighet att träffa en fastighetsskötare från Nordstaden i träfflokalen på Sorögatan 45. Telefon till lokalen är    08-751 58 79.